START

Vasakronans identitetsmanual

Vasakronans varumärke är allt det som mottagaren förknippar och associerar till när han eller hon hör eller ser vårt företagsnamn, vistas i våra lokaler eller har kontakt med våra medarbetare. Identitetsmanualen hjälper oss att skapa samsyn, identitet och stolthet internt samt att ge en tydlig, enhetlig och attraktiv profil externt. Den beskriver vilka vi är, vad vi gör, vad vi står för och vad vi lovar marknaden. Vårt långsiktiga mål med allt varumärkesarbete är att det ska:

  • Öka kännedomen om Vasakronan: att vi finns och vad vi gör
  • Höja kunskapsnivån om Vasakronan: vi har en djupare kunskap i fastighets- och lokalfrågor
  • Driva vår positionsförflyttning från hyresvärden till experten: från passiv till proaktiv
  • Skapa en positiv inställning till att hyra hos Vasakronan och därmed driva uthyrningen: att göra oss välkomna