ÖVERGRIPANDE DESIGN

Övergripande design

Den övergripande designen ger riktlinjer i hur Vasakronan ser ut i färg, form, bilder samt vilket språkbruk vi använder oss av.

Färg

Vasakronans primärfärger är

PMS 108
CMYK 0,6,95,0
RGB 255,228,0
PMS 1375
CMYK 0,40,90,0
RGB 248,167,31
PMS 172
CMYK 0,66,88,0
RGB 237,111,39
PMS 203
CMYK 0,34,3,0
RGB 247,192,214
PMS 312
CMYK 96,0,11,0
RGB 0,161,212
PMS 583
CMYK 23,0,100,17
RGB 187,190,0
PMS 363
CMYK 68,0,100,24
RGB 72,146,37
Pantone Purple C
CMYK 46,84,0,0
RGB 157,67,146

För att möjliggöra större variation och flexibilitet i vår design och kommunikation har vi även följande komplementfärger.

PMS 436
CMYK 24,25,26,0
RGB 204,190,184
PMS 296
CMYK 100,81,52,69
RGB 7,27,44

Våra ritningar har en gemensam färgskala.

Profilskyltar

Vid produktion av skyltar gäller att:
Vasakronan ska produceras logotypriktigt med fristående bokstäver med framåtljus.
Mot mörk fasad skall skylten vara vit på dagen och lysa vit om natten.
Mot vit fasad eller himmel skall skylten vara blå på dagen och lysa vit om natten.

Form

Vår formgivning ska uppfattas som ljus, luftig, och attraktiv samt ge ett varmt, levande och mänskligt intryck. Den är enkel och lättförståelig.

Ett varmt intryck skapar vi med hjälp av varma färgkombinationer och mjuka former, ett levande intryck skapar vi med element som bryter av en fyrkantig form, ett textavsnitt som följer en bilds konturer, och ett mänskligt intryck skapar vi med hjälp av bland annat bilder där människor får ta plats. Vi är bildintensiva och låter gärna bilden tala snarare än en lång text. Vi använder inte bilder enbart som dekoration utan har alltid ett syfte med bilden.

Språk

Vi har en språkliberal syn, vi undviker att vara konservativa och är positivt inställda till språklig förnyelse. Vi följer språkrådets rekommendationer. Beroende på vilken målgrupp vi vänder oss till har vi ett mer formellt respektive ett mer personligt tilltal. Gemensamt är dock att vi i samtliga fall uttrycker oss enkelt och lättförståeligt.

Det formella tilltalet är relativt seriöst, korrekt och återhållsamt. Det passar bra när vi ska informera på ett sakligt och professionellt sätt. Typiska användningsområden är finansiell kommunikation, vid juridiska tvister eller i interna instruktioner, till exempel avtal och policyer.

Det personliga tilltalet är mjukt, direkt och ledigt. Förutom i internkommunikation så passar det personliga tilltalet bra vid säljtillfällen, när vi vill inspirera samt när vi vänder oss mot våra kunder.

Ta gärna Skrivhandboken till hjälp.

Typsnitt

Vasakronan använder tre olika men snarlika typsnitt som huvudtypsnitt: Arial, Trade Gothic LT och Verdana. Det beror på att vi vill hålla en enhetlig och snygg profil men samtidigt anpassa oss till de tekniska och praktiska förutsättningarna. I trycksaker har vi ett kompletterande typsnitt, Britannic Bold, som används främst till rubriker.

Arial – vårt standardtypsnitt
Eftersom vi ofta skickar texter elektroniskt använder vi Arial i våra elektroniska mallar (Outlook, Word, Excel, Powerpoint). Den mottagande datorn måste ha det aktuella typsnittet för att dokumentet ska öppnas korrekt. Läsbarheten är också god, både på skärm och i utskrift. Arial finns som standard i alla datorer med Office-paketet installerat.

Trade Gothic LT – för trycksaker och annonser
I våra trycksaker och annonser, där vi arbetar med högkvalitetsprodukter både vad gäller innehåll och form, använder vi Trade Gothic LT Std. Som komplement använder vi också PF Regal, främst till rubriker. Alla som arbetar med trycksaksproduktion på Vasakronan har dessa typsnitt installerade på sina datorer, andra har det i allmänhet inte.

TradeGothic_PF_Regal

Verdana – för webbpublicering
På våra webbplatser använder vi Verdana av praktiska och tekniska skäl. Det har successivt etablerat sig som ett standardtypsnitt för webbpublicering och vi har därför anpassat oss till detta. Det har en bra läsbarhet på skärm.