IDENTITETSBÄRARE

IDENTITETSBÄRARE

Med identitetsbärare menar vi namn, logotyp, typsnitt, färger och grafiska element som vi systematiskt använder i vår kommunikation.