Annonser

Annonser

Med annonser menar vi profilannonser, utbudsannonser och rekryteringsannonser i print. 

Profilannons(print)

Används för att att öka kännedomen och höja kunskapsnivån. Profilannonsering har alltid sin grund i något av våra kommunikationskoncept och sköts centralt från Kommunikationsavdelningen.  Profilannons

Utbud (print) 

Används i första hand för att informera om lediga lokaler och driva trafik till webb. Utbudsannonsering hanteras i respektive region och följer Vasakronans generella mallar för annonsering. En utbudsannons innehåller alltid bild på objektet, adress och/eller konceptområde, antal arbetsplatser samt en säljande och beskrivande text om lokalen.

 Utbudsannons2013-1Utbudsannons 2013-2

Att tänka på!
Gränsen mellan utbudsannonsering och profilannonsering är inte knivskarp. Profilannonsering bidrar indirekt till att förenkla sälj och uthyrning liksom att utbudsannonsering alltid till viss del bygger företagets profil.  Printannonsering är ett kommunikationssätt vi använder mycket sparsamt, i synnerhet i breda kanaler som dagstidningar. Den allmänna trenden är att traditionell printannonsering har svårt att konkurrera med exempelvis lokalsajter som har betydligt större träffsäkerhet. Kontakta gärna Kommunikationsavdelningen om du har frågor om detta. 

Rekrytering

Alla rekryteringar hanteras av HR på Vasakronan som även har det yttersta ansvaret för koncernens rekryteringsannonsering. De är med och utformar budskap samt godkänner annonseringen före publicering. Vasakronans rekryteringsinsatser ska inte bara locka rätt människor att söka utan syftar även till att stärka varumärket på kort och lång sikt. All rekryteringsannonsering ska vara utformad i samklang med vår visuella identitet.