DM

Direktmarknadsföring

Med direktmarknadsföring menar vi en riktad utbudskommunikation till en specifik, väldefinierad målgrupp. Ett DM-utskick kombineras med fördel med ett uppföljande telefonsamtal, ett personligt möte, ett seminarium eller annan aktivitet för att skapa interaktion och ömsesidig nytta både för oss och för den vi vänder oss till. Varje DM ska utformas så att den stödjer säljprocessen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Direktutskick till ett urval av potentiella kunder med identifierat lokalbehov i Alviks Strand. I kombination med en prova-på-lunch i Alviks Strand samt visning av ett aktivitetsbaserat kontor på Klara Zenit för att visa på nya spännande lokal-lösningar.

DM AlviksStrand 2013

 Direktutskick till ett urval av potentiella kunder med identifierat lokalbehov vid Stureplan. I kombination med erbjudande om visning av ett aktivitetsbaserat kontor på Klara Zenit för att visa på nya spännande lokal-lösningar.

DM Stureplan 2013

Ibladning i Lokalguiden och Citymark, magasin som riktar sig till lokalsökande. En folder som kortfattat beskriver några intressanta lokaler i ett område just nu. DM Vadursgatan 2013