Bilder

Bilder

Vasakronan använder olika typer av bilder (fotografier, illustrationer, ritningar etc.). Gemensamt för alla bilder är att de är av hög kvalitet, dvs. vi har anlitat en professionell fotograf eller annan leverentör för att ta fram våra bilder. Våra bilder är moderna och okomplicerade och fungerar väl för sitt syfte.

Vasakronans bilder finns tillgängliga för alla medarbetare i bildbanken. Du når den via SOFIA/Stödsystem/Bildbank. Bildbanken kompletteras löpande med nya bilder. För att skicka bilder externt finns en funktion i bildbanken som heter Urval.

Bilder 2013

 

Ritningar

Vasakronans ritningar följer ett gemensamt manér och har en enhetlig färgskala. Färgskalan lämnas till arkitekten för att säkerställa att våra ritningar får rätt färgsättning. För enklare ritningar arbetar vi med svartgrå färgskala.

Enklare ritningar kan renritas hos vår leverantör Mäklarprint. Inom 24 timmar renritas din fil (pdf, jpeg, ppt, gif etc.). En enkel och snabb tjänst. Vill du ha inloggningsuppgifter, kontakta viktoria.nilsson@vasakronan.se

Färgskala för våra större ritningar: