Fönsterfoliering

Fönsterfoliering

Ledig butikslokal i Galleria eller Köpcentrum

När vi har en ledig lokal i en galleria eller ett köpcentrum folierar vi fönsterytan med syftet att skapa en trivsam shoppingmiljö. Folieringen blir i och med detta relativt fri i sin form. Exempelvis kan man välja att använda ytan för att kommunicera förändringar i köpcentrumet, kampanj som pågår, eller annan intressant information. Folieringen har med fördel respektive centrums grafiska profil. Dock alltid med tillägget att t.ex. ”Arkaden ägs och förvaltas av Vasakronan”. Rekrytering av ny hyresgäst till butikslokalen sker aldrig via foliering av fönstret.

I de fall vi redan tecknat kontrakt och hyresgästen är på väg in kan vi upplåta fönstret för vår hyresgäst.  ”Hit flyttar …”

 

Ledig butikslokal med egen entré

Beroende på butikens läge och önskad butiksmix kan lokalen folieras på två sätt. Har vi en särskild idé kring vilket koncept som önskas sker rekryteringen av hyresgäst mer direkt och då är fönstret inte en primär kanal. Då folieras fönstret med Vasakronans generella butiksfoliering som ser likadan ut oavsett läge.  Inga telefonnummer eller vidare kontaktuppgifter ges, eftersom vi arbetar med andra kontaktvägar. Folieringens syfte blir då att bygga Vasakronans varumärke som en stor handelsaktör.

Foliering Handel 2013-1

Foliering-Handel-2013-2

I ett fåtal fall använder vi fönstret som en kanal för att nå en potentiell butikshyresgäst. Budskap anpassas utifrån platsen som ska folieras. Exempel på foliering nedan:

Foliering Handel 2013-3 

 

Ledig lokal i entréplan

När det gäller lediga kontorslokaler kan fönster med fördel utnyttjas som en säljkanal. Vi folierar våra lediga lokaler på ett standardiserat sätt när det gäller utformning. Beskrivningen av lokalen varierar. Gemensamt för alla är att Vasakronan är den tydliga avsändaren.


 

Vid ombyggnation

När det gäller foliering av fönster vid en ombyggnation ska det framgå att Vasakronan är ägare och utvecklare, samt information om vad som händer bakom folieringen. Vet man redan vilken hyresgäst som flyttar in kan man kommunicera även detta efter överenskommelse med inflyttande hyresgäst.