Mässor och events

Mässor och events

För mässor och events finns ett montersystem samt olika typer av Roll-ups att använda sig av.  Här nedan finns ett exempel från tidigare mässa. Kontakta Kommunikationsavdelningen för framtagande av mässmaterial.

Nedan ett exempel på Mässmonter för Uppsala Relationsdag där Vasakronan presenterar synen på kontoret som ett förändringsverktyg.

 

 

 

 

 

Monter Uppsala