Portanslag

På Gång-blad

Våra På gång-blad skapas med hjälp av en mall som du hittar bland övriga dokumentmallar och skrivs av fastighetschefer eller biträdande fastighetschefer. På gång- bladen vänder sig till hyresgästerna och består av korta notiser inom ett visst ärende kopplat till ett särskilt område och händelser i närmiljön, t.ex. information om nya kontaktpersoner, ändrade rutiner eller något annat relevant som sker i området. Det skickas ut och anslås i husen vid behov.

Ibland är det information av det mer lättsamma, säljade slaget och då lämpar sig det informella tilltalet (se högermenyn för övergripande designregler). I andra fall lämpar sig det formella tilltalet bättre. Samma princip gäller för samtliga portanslag.  (Arkiv Nytt/Mallar/Mina mallar/Vasakronans mallar)

Information

Vänder sig till hyresgästerna i ett visst hus el ler område och innehåller kort, konkret information som berör hyresgästerna, t.ex. vattenavstängningar, hissarbeten och dylikt. Det skickas ut och anslås i husen vid behov.  (Arkiv Nytt/Mallar/Mina mallar/Vasakronans mallar)

Service

KOntaktblad 2

Vänder sig till hyresgästerna i ett specifikt hus och innehåller kontaktinformation till Vasakronan och de personer som arbetar med fastigheten. Den är obligatorisk och finns i entrén till huset. Syftet är att våra hyresgäster ska veta hur de får kontakt med oss samt att de vet hur de som arbetar i fastigheten ser ut.