Profilprodukter

Profilprodukter

Vasakronans profilprodukter ska avspegla vår verksamhet och fokus på hållbar utveckling. Profilprodukter används i begränsad omfattning och inköp görs utifrån behov på varje region.