Skyltar

Skyltar

Med skyltar menar vi stora fasadskyltar (profilskyltar), exteriöra hänvisningsskyltar, interiöra hänvisningsskyltar samt byggskyltar. Vi skiljer på profilskyltar (för att lyfta fram Vasakronan) och hänvisningsskyltar (för att hjälpa besökare att hitta i våra fastigheter och områden).

Till grund för all skyltning ligger vår Skyltmanual. Den är framtagen för att ge fastighetsbeståndet en korrekt, enhetlig och väl fungerande vägvisning. Manualen ska vara ett hjälpmedel vid beställning av skyltar.

Vid produktion av skyltar gäller följande färgkoder.

PMS 287
Ljusskylt Plexiglas GS 601
Ägarmarkering och andra obelysta akryler, Perspex 743
Translucent folie 3M 3630-157
Opak folie Avery 933 Super Cast

Fasadskyltar

 

Vasakronan har ett antal profilerande fasadskyltar. De kan vara av större och mindre karaktär. Profilerande fasadskyltar beslutas, beställs och bekostas centralt. Kontaktperson: Viktoria Nilsson. Profilskyltar finns på följande adresser:

Göteborg
Nordstan, Inom Vallgraven 21:11, monterad på fasad som vetter mot Kanaltorgsgatan
Gullbergsvass, 3:3, fasad mot Götaleden

Stockholm
Lindhagensgatan 126, Lyckan 9, monterad på fläktrum på taket
Sveavägen 167, Getingen 11, monterad på fastighetens tak
Södra Bassängkajen, Neapel 3, Värtahamnen, monterad på gaveln som vetter mot Lidingöbron
Hangövägen 17-37, Värtahamnen, Neapel 4, monterad på gaveln som vetter mot vägen
Birger Jarlsgatan 1, monterad på fastighetens tak
Birger Jarlsgatan 2, monterad på fastighetens tak
Kista Entré, Knarrarnäs 2, monterad på fasad som vetter mot Hanstavägen/rondellen
Kista Science Tower, Katla 1, monterad på fasad mot tunnelbanan/Danmarksvägen
Mäster Samuelsgatan 56, monterad på gavel

Öresund (Malmö/Lund)
Södra Förstadsgatan 49-51, Kaninen 27, monterad på fasad
Södra Tullgatan 4, Carl Gustav 5, monterad på fasad
Gustav Adolfs torg 12, Magnus Stenbock 2,
Stortorget 27-29, Oscar 17, monterad på tak
Hans Michelsen 9, monterad på fasad

Uppsala
Kungshörnet 113, monterad på fasad som vetter mot Kungsgatan  113
Kungsgatan/Vaksalagatan, monterad på fasad

Hänvisningsskyltning

En bra skyltning får en fastighet eller område att fungera bättre. Vasakronans skyltning ska på ett enkelt och tryggt sätt lotsa besökare och anställda till och genom byggnader. Därför är det viktigt att skyltningen är genomtänkt och enhetlig och utgår från företagets grafiska profil. Besökare ska känna igen sig i Vasakronans fastigheter. Vid ny- eller omskyltning av fastighet eller trapphus bör ofta ett program tas fram för att ge en bra helhetslösning. Ett sådant program tar alltid sin utgångspunkt i Vasakronans skyltmanual. Programmet, som utgår från Vasakronans skyltmanual beskriver alla skyltar som ingår i leveransen och övergår efter avstämning till ett korrektur.

Byggskyltar/byggvepor

Byggskyltar används primärt för att informera om projektet. Budskapet bestäms i respektive projekts kommunikationsplan. Vasakronan är alltid huvudsaklig avsändare.

Byggvepa1

Byggvepa2

Byggvepa3