Trycksaker

Trycksaker

Med ”trycksaker” menar vi kommunikationsenheter som årsredovisning, hållbarhetsredovisning, kundtidning, säljblad och lokalbeskrivningar. Bolagsgemensamma trycksaker produceras av Kommunikationsavdelningen, övriga trycksaker kan produceras regionalt. Vi strävar efter återhållsamhet när det gäller trycksaker och rekommenderar gärna andra lösningar. Kan trycksaken göras digitalt och ändå fylla samma funktion?

Bolagsgemensamma trycksaker

Är bland annat: Kort om oss, Årsredovisning,  Hållbarhetsredovisning. Bolagsgemensamma trycksaker produceras av Kommunikationsavdelningen.

Kort om oss

ÅrsredovisningHÅR

Kundtidningen En bättre värd

Kundtidningen kommer ut fyra gånger per år. Arbetet sköts centralt av Kommunikationsavdelningen i samarbete med Intellecta. Innehållet i En bättre värd beslutas i ett redaktionsråd där medarbetare på regionerna tillsammans med kommunikationsavdelningen deltar.

EBV

 

Konceptuella trycksaker

I våra kommunikationskoncept finns ett antal konceptuella trycksaker. Dessa kan förändras beroende på hur vi väljer att förändra våra koncept.

Gronakontoret

Områdesbroschyr

Kista

Format:210×165
Syfte: Presenterar ett område som till exempel Nacka Strand eller Telefonplan. Den riktar sig till potentiella hyresgäster och ska ge en snabb bild av områdets profil, utbud och fördelar.

Specialformat

Format: 165×165
Syfte: Detta är ett format som kan användas för flera olika typer av kommunikation. Några exempel är beskrivning av konferensanläggning eller särskilda fastigheter. Formatet är givet, innehållet kan vara ganska fritt.

Specialformat

Folder

Format: 140×210 mm
Syfte: Direktutskick som presenterar ett utbud av lokaler som finns att hyra just nu.

Rubriknivåer
Cirkel: Fri. Ska berätta något om innehållet. Exempelvis ”Vilken lokal passar dig” eller ”Vilken vattennära lokal passar dig”.
Sidorubrik: Vi hjälper dig med rätt lokal för din verksamhet.
Inne i folder:
R1:NACKA STRAND (utgår om objektet inte hör till ett konceptområde)
R2: Fabrikörvägen 4-8, ca 60-120 arbetsplatser
R3: Välkomnande kontor med sjöutsikt och terrass
Löptext: Annonsens löptext ska ha ett personligt tilltal samt lyfta fram lokalens mervärde. Antal kvadratmeter ska anges.
Avsändare: Vasakronan. Regionkontorets adressuppgifter.

Säljmaterial A3

Format: A3, liggande, 8-12-16-sidig. Spiralbunden.
Syfte: Beskriva våra lediga lokaler och projekt för potentiella hyresgäster. Innehåller information, ritningar och kontaktuppgifter. Används när vi vill sälja in ett projekt (hus som inte finns), eller när vi har ett helt hus som är uthyrbart.

Telefonplan

Lokalbeskrivningar

Format: A4, stående. 4-8-12 sidig.
Syfte: Beskriva våra lediga lokaler för potentiella hyresgäster. Innehåller information och ritning samt kontaktuppgifter.

Lokalbeskrivningen tas fram av uthyraren i samarbete med vår produktionsbyrå Done. Våra lokalbeskrivningar publiceras alltid på webben samt trycks i A4-format. Den har alltid fotografier tagna av en professionell fotograf.

Övriga broschyrformat

Endast i undantagsfall arbetar vi med andra broschyr- och folderformat. Ta kontakt med Kommunikationsavdelningen om du har särskilda formatbehov.