Typsnitt

Typsnitt

Vasakronan använder tre olika men snarlika typsnitt som huvudtypsnitt: Arial, Trade Gothic LT och Verdana. Det beror på att vi vill hålla en enhetlig och snygg profil men samtidigt anpassa oss till de tekniska och praktiska förutsättningarna. I trycksaker har vi ett kompletterande typsnitt, Britannic Bold, som används främst till rubriker.

Arial – vårt standardtypsnitt
Eftersom vi ofta skickar texter elektroniskt använder vi Arial i våra elektroniska mallar (Outlook, Word, Excel, Powerpoint). Den mottagande datorn måste ha det aktuella typsnittet för att dokumentet ska öppnas korrekt. Läsbarheten är också god, både på skärm och i utskrift. Arial finns som standard i alla datorer med Office-paketet installerat.

Trade Gothic LT – för trycksaker och annonser
I våra trycksaker och annonser, där vi arbetar med högkvalitetsprodukter både vad gäller innehåll och form, använder vi Trade Gothic LT Std. Som komplement använder vi också PF Regal, främst till rubriker. Alla som arbetar med trycksaksproduktion på Vasakronan har dessa typsnitt installerat på sina datorer, andra har det i allmänhet inte.

TradeGothic_PF_Regal

 

Verdana – för webbpublicering
På våra webbplatser använder vi Verdana av praktiska och tekniska skäl. Det har successivt etablerat sig som ett standardtypsnitt för webbpublicering och vi har därför anpassat oss till detta. Det har en bra läsbarhet på skärm.