VARUMÄRKESPLATTFORM

Varumärkesplattform

Företaget Vasakronan (vilka vi är och vad vi gör)

Vasakronan äger fastigheter i tillväxtregioner och erbjuder Sveriges näringsliv, offentlig förvaltning och andra organisationer kontor och butiker så att de kan utvecklas och nå framgång. Vi har en vision om ”den goda staden där människor trivs och verksamheter utvecklas”. Vår ambition är att vara Sveriges ett föredöme i svenskt näringsliv. Vi vill göra skillnad för våra kunder.

Vi sammanfattar de viktigaste delarna i vår strategiska plattform i form av  ”det strategiska huset”:

För att klara vår uppgift är det centralt att vi vilar på en plattform med starka värderingar, kompetenta medarbetare och ett gott affärsmannaskap. Vi har attraktiva fastigheter och uppträder som goda värdar. Att vi har ett hållbarhetsfokus i allt vi gör är en självklarhet. Inte minst för att vi tar vårt ansvar för en långsiktig utveckling, men också för att det underlättar för våra kunder i deras eget miljöarbete och stödjer dem i att själva vara en del av utvecklingen mot ett långsiktig hållbart samhälle.

Vasakronans värderingar (Hur vi ska bemöta andra och varandra)

”Hög etik, humanistisk grundsyn och helhetssyn”

Våra värderingar ska påverka, genomsyra och känneteckna våra handlingar, aktiviteter och organisation. Som grund för vårt uppträdande mot omvärlden och internt gentemot varandra, finns tre grundläggande värderingar: hög etik, humanistisk grundsyn och helhetssyn.

Vi har hög etik: Vi följer de lagar och regler som finns och uppträder på ett etiskt sätt. Vi har en hög affärsetik och är ett företag som man vill göra affärer med, både nu och i framtiden.

Vi har en humanistisk grundsyn: Vi respekterar varandra och är ett mänskligt företag med högt i tak. Vi tar med alla perspektiv i vårt arbete. Vi ser inte bara till de ekonomiska värden vi skapar, utan även till de övriga resultat och konsekvenser som är förknippade med vår verksamhet.

Vi har en helhetssyn: Alla medarbetare förstår hur helheten ser ut och hur den egna rollen utgör en viktig del av denna helhet.

Vasakronans varumärkeslöfte (vad man kan förvänta sig av oss)

”Vasakronan är bäst på att få företag att prestera på topp”

Vår utgångspunkt är att våra kunder ska bli mer framgångsrika än de som hyr lokaler av andra. Vi vet vad som skapar trivsel på ett kontor och gör att medarbetarna presterar på bästa sätt. Det gör att företaget får en högre produktivitet. Vi gör skillnad för våra kunder.

Vasakronans positionering (det vi vill vara)

”Från att bara vara hyresvärd till att vara hyresvärden som gör en mätbar skillnad”

Vasakronan uppfattas som en trygg och professionell hyresvärd med ett långsiktigt fokus. Vi har ett attraktivt utbud och nöjda kunder.

Det innebär bland annat att vi har marknadens bästa kompetens i lokalrelaterade frågor, framförallt kopplat till lokalens påverkan för verksamhetens lönsamhet och effektivitet. Genom vår rådgivning får våra hyresgäster förutsättningar att prestera på topp i våra lokaler.